Translate

sâmbătă, 27 februarie 2016

O problemă tuLbure

  Norma curentă pentru conjugarea verbului „a turba” (eu turbez, el/ea/ei turbează) a rămas nemodificată de a doua ediție a DOOM-ului (2010, p. 816) în raport cu prima (1982, p. 626), iar recomandarea DEX (2009, retipărit 2012) este aceeași cu cea din DOOM și cu toate recomandările dicționarelor explicative încă de la Candrea 1932 și Scriban 1939, incluzînd aici și MDA (2010, vol. II, p. 1301). Te-ai gîndi, cititorule, că verbul „a perturba” ar trebui conjugat la fel (eu perturbez, el/ea/ei perturbează), dar, de consulți DOOM2 (p. 594), vei descoperi că nu, anume: eu perturb, el/ea/ei perturbă. În DOOM (1982, p. 454) apar ambele forme pentru pers. a III-a: ei perturbă/perturbează.
  Restricționarea libertății normei de conjugare ar putea avea și o altă origine decît uzul curent în limbă (ce, spre exemplu impune în DOOM2 pe pricomigdală în locul etimologicului picromigdală – v. cele două note anterioare pe acest blog în 2015). Să-l căutăm. Studiem etimologia imediată propusă de DEX: a turba < lat. turbare cu sensul de „a turbura [lucrurile, apa, mintea]” (citat din Scriban 1939, p. 1356), în timp ce a perturba < fr. perturber, lat. perturbare. Prezența limbii franceze este un motiv pentru a-l considera pe a perturba drept etimologism, dar nu și pe a turba (DN 1986, p. 818, respectiv -). Strict pentru limba latină și perturbare provine din turbare și, conform http://atilf.atilf.fr/, are același sens indicat de Scriban. Deși în limba română un cuvînt e nou, iar celălalt e vechi (a perturba e atestat de MDA la 1900, a turba la 1581), etimologia completă este aceeași, deci considerentele de origine și vechime în limbă nu fundamentează schimbarea normei. De altfel, în limba franceză atît troubler (a turba), cît și perturber (a perturba) se conjugă identic: je/il/elle/on trouble/perturbe, vous troublez/perturbez. Doar limba noastră simte nevoia să-și schimbe normele...
  Deși originea îndepărtată a celor două verbe este comună (latinescul turbare), eu atribui migrarea recentă a normei influenței nete a uzului curent, explicabil poate mai puțin prin economia de sunete, cît mai degrabă prin nevoia unei diferențieri în plan semantic mai mari a celor două cuvinte, negîndu-le total etimologia ce le înrudește, ultimul fapt fiind destul de comun în limba actuală. De altfel, din considerente strict etimologice, formele corecte sînt turbure, respectiv a turbura, dar DOOM2 acceptă doar pe tulbure, respectiv pe a tulbura, în schimb îi are pe turbidimetru și turbulent (!).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu