Translate

luni, 23 martie 2015

Punct de vedere

  Există persoane (nu multe) ce-mi reproșează că scriu cu „î" si „sînt", în ciuda normei ortografice existente (impuse) în prezent, mai exact din 1993 încoace. De ce scriu eu „pe dos" ? Pentru că, probabil spre deosebire de cei ce imi reproșează, eu chiar cunosc argumentele științifice din această „bătălie" de normă ortografică terminată, paradoxal, nu prin decizia lingviștilor, ci prin hotărîrea Academiei ca instituție din 1993. Sigur că este suprinzător cum toți membrii Academiei, adică și matematicienii, filozofii, fizicienii, geografii, etc., au avut un vot egal cu cel al specialiștilor, adică al lingviștilor. Ba chiar prin votul lor, norma curentă capătă iar viață după fix 40 de ani (--> Reforma ortografică din 1953 abolise complet litera "â" din grafie, inclusiv în "România" și familia sa lexicală).
  Daca există vreo persoana ce-și doreste să afle argumentele mele, să se apuce de citit, desigur. Ceva ușor, la îndemînă, ar fi: Alf Lombard, „Despre folosirea literelor î și â" preluat din revista LR pe site-ul www.dexonline.ro. Apoi, de persoana consideră că acest punct de vedere nu e suficient de tranșant, să treacă la Mioara Avram „Probleme ale exprimării corecte" (Ed. Academiei, 1987), p. 63-64 (parte dintr-un articol reprodus tot din LR) și la Mioara Avram, „Cuvînt înainte la ediția a doua" din „Ortografie pentru toți", Ed. Litera, 2002. Despre „sînt" si „sunt", ar fi în primul rînd „pastila" lui Alexandru Graur din „Dicționar al greșelilor de limbă" (in ediția comentată de Liviu Groza aparută la Ed. Humanitas în 2012), menționată (prin intermediul ediției originale din 1982), alături de alte surse, de Mioara Avram în „Probleme..." la paginile 64 si 65, precum și în „Cuvint inainte...". Ar mai fi și argumentele lui Iorgu Iordan din pag. 147-148 din „Limba română actuală. O gramatică a <<greșelilor>>” (Ed. a doua, 1947).

  Nu insist și nu mă întind pe 10 pagini A4 ca în problema de filozofie, doar spun răspicat că eu (nu doar pe acest blog) nu (îmi propun să) scriu corect, eu scriu argumentat științific, sau măcar îmi dau silința

  Daniel

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu